Savavališkų statinių įteisinimas

UAB "Kadastro centras" paruošia savavališkai pastatytiems statiniams įteisinti reikalingus:

  • prašymus
  • architektūrinius projektus
  • projektinę dokumentaciją
  • deklaracijas apie statybos užbaigimą
  • Nemokamai konsultuojame.

 

Savavališka statyba laikoma statyba neturint statybą leidžiančio dokumento (jei jį turėti būtina) arba statant nesilaikant esminių projekto sprendimų: matmenų, statybos vietos ir pan. Savavališkos statybos gali būti įteisinamos laikantis principo „gali būti tik tai, kas gali būti“, t.y. savavališką statybą galima įteisinti tik tuo atveju, jei savavališkai pastatytas statinys apskritai gali būti toje vietoje pagal galiojančius teisės aktus.

Pagal iki šių metų galiojusią tvarką "savavališko pastato" statytojas turėjo kreiptis į savivaldybės administraciją, prašant išduoti statybą leidžiantį dokumentą, ir pateikti reikalingus dokumentus – projektą, žemės sklypo planą, bendraturčių sutikimus ir pan. Šia palankia įteisinimo galimybe asmenys, kurie savavališkai vykdė statybos darbus, galėjo pasinaudoti iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. savavališkų statybų įteisinimo tvarka išliko panaši, tik statytojui papildomai teks mokėti (bet tik tada jeigu Statybos Inspekcija yra surašiusi jūsų nelegaliai statybai Aktą ir Reikalavimą*)  valstybei įmoką už nelegalios  statybos įteisinimą, kurios dydis priklauso nuo savavališkai atliktų darbų masto. Kaip numato Statybos įstatymas, įmokos dydis apskaičiuojamas  pagal formulę  Į=V2 /1mln.Lt.; čia  Į-įmokos dydis, V – sąnaudų vertė. Mažiausia numatyta  įmoka -300 Lt., didžiausia – 500 tūkst. litų.

* Savivaldybės administracija negali reikalauti sumokėti Įmokos už nelegalią statybą ir turi priimti iš jūsų ir derinti tokios statybos įteisinimui paruoštą Projektą bei išduoti statybos leidimą, jeigu yra tenkinamos dvi salygos:
1) Statybos inspekcija jūsų nelegaliai statybai nėra surašiusi savavališkos statybos Akto ir Reikalavimo pašalinti tokios statybos padarinius;
2) Nepažeidžiamas principas „gali būti tik tai, kas gali būti“,  t.y.  savavališkai pastatytas statinys apskritai gali būti toje vietoje ir statybos leidimas gali būti išduotas pagal galiojančius teisės aktus.

 

Pastaba:
Savivaldybės administracija ir Statybos Inspekcija yra atskiros institucijos.
Savivaldybės administracija iš jūsų gautą statinio projektą suderina bei išduoda Leidimą.
Statybos Inspekcija tuo tarpu į Leidimo išdavimo procesą nesikiša. Ji prižiūri, kaip laikomasi salygų, nurodytų jums išduotame Leidime.